18

 NIEDZIELA ZWYKŁA

4 sierpnia

2019 r.

800 Za ++ Monikę, Jana i Edwarda Wróblewskich
930 W int. Parafian i Sympatyków kościoła i klasztoru
1100 Z prośbą o Boże bł., łaskę zdrowia, oraz opiekę Matki Bożej dla Mai z okazji 7 rocz. urodzin
1230 Dziękczynna z okazji 94 urodzin Ireny Licznerskiej z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej.

Chrzest po Mszy św.

 1800 Za ++ Eleonorę, Mikołaja, Benedykta i Mariusza Więczek i + Dariusza Ostrowskiego

PONIEDZIAŁEK

5 sierpnia

2019 r.

630 W 5 rocz. sak. małżeństwa Magdaleny i Grzegorza z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Bożej
830 1. Za ++ Jana i Feliksę Buchalskich, ++ Czesławę, Krystynę, Genowefę i Teresę
2. W int. Dobroczyńców kościoła i klasztoru
1800 1. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za ++ rodziców Władysławę i Wacława Wiśniewskich, ++ Anielę i Stanisława Bartnickich

WTOREK

6 sierpnia

2019 r.

630 Za + Władysława Piotrowicza
930 1. Zbiorowa do św. Antoniego

2. Za + Romana Rozwadowskiego, + rodziców i rodzeństwo

1800 1. Zbiorowa do św. Antoniego

2. Za + Hannę Dobrowolską

ŚRODA

7 sierpnia

2019 r.

630 Za ++ Feliksa, Leokadię, Teofila Etmańskich, + Jana, + Helenę Świętkowską
830 Za + Leona Kleszewskiego, + Floriana Czerwińskiego
1800 1. Za + Rafała Małolepszego w 1 rocz. śm.

2. Za + Krzysztofa Kwiatkowskiego, ++ Marię i Kazimierza Więcławskich

CZWARTEK

8 sierpnia

2019 r.

630 Za + Zdzisława Kulkę
 

830

1. Za + Genowefę Czajkowską i ++ rodziców Rogowskich

2. Za + Urszulę Popławską – int. od uczestników pogrzebu

1600 W int. Ojczyzny, Radia Maryja i naszych rodzin
1800 Za ++ Jana i Petronelę Raszkowskich, ++ Jana, Genowefę i Zytę Szczepańskich

PIĄTEK

9 sierpnia

2019 r.

630 Za ++ Jana i Mariannę Sokołowskich, ++ Kazimierza i Janinę Pietrzykowskich
830 Za + Mieczysława Bieńkowskiego w 1 rocz. śm.
1800 1.Za + Krystynę Lemanowicz w 7 rocz. śm.

2. Za ++ Zbigniewa, Teresę i Katarzynę Sobczaków

SOBOTA

10 sierpnia

2019 r.

630 Za + Jerzego Wysockiego w 1 rocz. śm.
830 Z podz. za wszelkie łaski z prośbą o dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla Pauliny z okazji urodzin
1430 Ślub: Natalia i Mirosław
1530 Ślub: Sandra i Kamil
1630 Ślub: Joanna i Aled
1800 Za + Krystynę Wiśniewską w 7 rocz. śm., + Ryszarda Wiśniewskiego oraz ++ Danielę i Henryka Ronkiewicz

19

 NIEDZIELA ZWYKŁA

11 sierpnia

2019 r.

800 Za ++ Urszulę, Stefanię, Wojciecha Pocierznickich, + Edmunda Dolegę
930 W int. Parafian i Sympatyków kościoła i klasztoru
1100  
1230  

Chrzest na Mszy św.

1800 Za ++ Leszka i Edmunda Kulka