Zdjęcia

Lektorzy z naszej klasztornej parafii uczestniczyli w kursie na ceremoniarza

w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu.