Kontakt z klasztorem


Klasztor oo. Franciszkanów

ul. Sądowa 5a
87-300 BRODNICA
tel.: (056) 498-25-07

brodnica@franciszkanie.net